Date
Category
Acció, Fase Ritual, Música

Un estrany ritual se’ns ofereix proper a la nit. Un grup de persones deambula entre consignes imprecises i reclamacions obscures. Aquesta Santa Compaña i llur destí de foc són la matèria d’aquesta acció… política… reivindicativa… malalta.