Date
Category
Acció, Experimentació sonora, Fase Ritual

Acció performantica on es treballa la dicotomia sagrat/profà projectada sobre un espai de culte i un espai públic. Un grup de performers es mou entre les dues esferes i es transforma fins l’esgotament en aquest trànsit.