Date
Category
Acció de carrer, Fase Ritual, Música

El treball d’accions simultànies, algunes fora d’escena, defineix la percepció polièdrica. La relació espai-temps es vincula directament amb la infecció i la seva protecció.