El grup d’art FAME CHIMICA treballa per cicles o fases.

Nosaltres parlem sovint d’encarnacions. A cada una d’aquestes fases despleguem tot un seguit de tècniques i dinàmiques per explorar tot allò que el tema ens suggereix o la nostra recerca ens porta.

D’aquesta manera utilitzem el vídeo, el cos, el soroll i, en un altre sentit, la instal·lació, la performance i l’enregistrament sonor per expressar intensament els aspectes estètics que cada tema inspira. L’exploració sistemàtica i atenta crea moments d’una bellesa vehement.

Segona fase (24.08.16 – 26.05.18). Intent de connectar amb l’espai on es desenvolupa l’acció, de modular les ressonàncies obertes a la interpretació activa. Hi ha un cabdal d’informació i sensacions inherents a cada lloc que, en contra de polítiques uniformadores, els fan únics i valuosos. Aquesta fase es caracteritza per la mirada sensible i holística que reviu i expressa (a lo flâneur) allò intangible que la cosa física proporciona. La psicogeografia és un mètode i un mitjà, mai una finalitat en si mateixa. La ciència que hi ha al darrere ens dota d’eines per transmutar conceptes en art i traslladar sensacions cap a l’espectador. És un art d’aproximació.

Primera fase (14/10/15 – 29/07/16). Aquesta fase es caracteritza per la utilització del cos com a vehicle privilegiat per a mostrar com els ritus són creats per pura necessitat humana: amaguen un món intuïtiu de pors i supersticions. Encara avui són vàlids (i sinó són reemplaçats) i la seva vessant plàstica s’ha adaptat als temps històrics. Malgrat això, hem trobat uns denominadors comuns que han nodrit les nostres accions: repetició com a forma de coneixement, anonimat o despersonalització i mortificació.