“Els basars xinesos han fet més per la performance que el MACBA”