Fame Chimica és un grup d’artistes i creadors que des de fa més de set anys desenvolupa una activitat performativa.

Filosofia
La necessitat de vincular i trobar espais entre disciplines artístiques és un dels seus eixos de treball; la improvisació i l’accés desacomplexat al fet escènic en són els altres.
Entre les característiques de la seva narrativa destaquen les accions en paral·lel i la fragmentació escènica. Aquest fet els possibilita explorar simultàniament línies de temps diferents i afegir capes de significació. Afirmen: “no hi ha espais sagrats, perquè tots ho són”.
Fases
Fame Chimica treballa per cicles o fases. S’assemblen sovint a encarnacions. A cada una d’aquestes fases es despleguen tot un seguit de tècniques i dinàmiques per explorar tot allò que el tema ens suggereix o la nostra recerca ens porta.
D’aquesta manera s’utilitza el vídeo, el cos, el soroll i, en un altre sentit, la instal·lació, la performance i l’enregistrament sonor per copsar intensament els aspectes estètics que cada tema inspira. L’exploració sistemàtica i atenta crea moments d’una bellesa vehement.
El Gener de 2022 Fame Chimica enceta una nova fase, La disrupció és una carícia, on es revisita la pròpia història del grup -iconografia, intencions i temes- en clau irònica i crítica.
Contacte

fame@famechimica.es

Social